Hakkımızda

Öncesinde, 11 yıl okullarda ve halk eğitim merkezlerinde yapılan programlama öğretimi çalışmaları 2016 yılından sonra Programlama Merkezi adıyla çevrim-içi(online) öğretim platformuna dönüşmüştür. Alanında uzman eğitmenlerimizin bilgi ve birikimiyle kısa zamanda ciddi bir başarıya ulaşmıştır. 2022 yılında globale açılma fikriyle ABD’ye taşındıktan sonra platform Hi Code Academy ismini almıştır ve kurs çeşitleri artırılıp, alt yapısı sağlamlaştırılmıştır.  

Temel motivasyonumuz, tüm dünya gençlerine bilgisayar programlamanın ve oyun geliştirmenin sevdirilmesi ve öğretilmesidir.  Kurslarımız çevrim-içi olarak usta-çırak modeliyle öğretim sağlamaktadır. Hangi dil ya da teknoloji kullanılırsa kullanılsın öğrencilerimize en başta temel programlama kavramları öğretilmektedir. Devamında sürekli geliştirilen zengin ve kaliteli müfredatımızla oyun geliştirme dünyasına geçiş yapılmaktadır. Sonuçta, devamlı surette tüketen gençlerimize bir kapı açıp; kendi oyunlarını, animasyonlarını yapabilecek potansiyelde olduklarının farkına varmalarını sağlıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın yaşayacakları çağda insanlığa faydalı ürünler ve projeler geliştirmelerinde kendimizi bir basamak olarak görüyoruz.

Logomuzdaki 3 renk, Creativity, Collobration ve Computational Thinking kavramlarını temsil etmektedir. Bütün kurslarımızda öğrencilerimize farklı düşünmenin yollarını göstererek özgün ve yaratıcı fikirler/projeler üretmelerini teşvik ediyoruz(creativity). İkinci olarak, yazılım sektörü takım halinde(collobration) ürünler çıkarılan bir sektördür. Öğrencilerimiz gruplar halinde kurs sonlarında bitirme projeleri yapmaktadırlar. Son olarak; bir yazılımı üretme süreci, problemi doğru tanımlayıp, analiz edip ve nihayetinde bulunan çözüm yollarını doğru bir sırada makinenin(bu bilgisayar ya da elektronik bir alet olabilir) anlayacağı dilde sunabilmekten geçer. Computational thinking(bilişimsel düşünme) başından sonuna her ürün için bu şekilde düşünme sistemini temsil eder.

Kurslarımızda yıllardır yukarıda bahsi edilen kavramlar ışığında öğretim sağlıyoruz.