Small Basic ile Programlama

Yaş: 9-12
Kurs Süresi: 8 ay
Ders Süresi:  2 ders (45″+45″)/hafta
Format: Çevrimiçi-Online
Dil: Türkçe

Kurs Hakkında

Small Basic, programlamayı yeni başlayanlar için son derece kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olan bir programlama dilidir. Microsoft’un programlama öğretiminde kullandığı giriş seviyesinde bir dildir. Small Basic, içinde birçok farklı işleri yaptırabileceğiniz nesneler ve bu nesnelere ait metotlar barındırır. Oldukça zengindir bu açıdan. Bu nesnelerle sıklıkla kullanacağız.

Kursta temel programlama kavramları, çizim yapabilme, animasyon/simülasyon gerçekleştirme üzerinde durulacaktır. Her bölümden sonra öğrenilen kavramlarla ilgili basit ve anlaşılır minik oyunlar yapılacaktır.

Ödev ve örneklerle zenginleştirilmiş bu kurs bu sayede teorinin hemen pratiğe dönüştürüldüğü kaliteli bir müfredat ile sunulmaktadır.

Kurs Hedefleri

 • Analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinizi geliştireceksiniz.
 • Bir problemi parçalara ayırarak bunları çözen algoritma adımları oluşturacaksınız.
 • Small Basic temel komutlarının neler olduğunu öğreneceksiniz.
 • Bütün programlama dillerinde kullanılan temel programlama kavramlarını öğreneceksiniz.
 • Temel kavramlarla çizim ve animasyon gerçekleştireceksiniz.
 • Görseller, ses efektleri ve müziklerle nasıl çalışıldığını kavrayacaksınız.
 • Fare ve klavye destekli minik oyunlar üreteceksiniz.
 •  Hataları tespit etme ve onları yönetebileceksiniz.
 • Daha verimli ve daha hızlı çalışan kod yapıları oluşturacaksınız.
 • Fen, matematikve bilgisayar alanındaki bazı bilim adamlarını tanıyıp, gerçek yaşamda farkında olmadan kullandığımız birtakım formülleri öğreneceksiniz.

Kurs İçeriği

 • Small Basic hakkında temel bilgiler
 • TextWindow Kütüphanesi ve özellikleri
 • GraphicsWindow Kütüphanesi ve Çizim
 • Değişkenler ve Veriyle çalışma
 • Turtle Kütüphanesi
 • Döngüler: For-EndFor
 • Kullanıcıdan Veri Alma
 • Math Kütüphanesi
 • Şartlı Yapılar: If-EndIf
 • Shapes Kütüphanesi
 • Fonksiyonlar
 • Olaylar
 • Mouse Kütüphanesi
 • Döngüler: While
 • Kullanıcı Arayüzü Oluşturma(GUI)
 • Diziler ve Array Kütüphanesi
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Text Kütüphanesi
 • Dosyalarla Çalışma
 • Little Developer Kütüphanesi
  –LDControls
  –LDDataBase
  –LDDialogs
  –LDEffects
  –LDGraphiscWindow
  –LDMusic
  –LDPhysics
  –LDText
  –LDTimer
  –LDWebCam
  –LDWindows
  –LDShapes
  –LDEvent

Oyun Projeleri

Space War
Car Racing
Space Surfing
DinoWorld
Card Game

Görseller

Öğrenci Çalışmaları

Aşağıda öğrencilerin yaptığı bazı animasyon ve oyunlara ait görseller bulunmaktadır. Kurs süresince her hafta bu tür ürünler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sosyal medya hesaplarımızdan teşvik amaçlı paylaşılmaktadır.